ทัวร์ศรีลังกา เทศกาลอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ ชมเมืองอนุราธปุระ
โปโลนารุวะ ถ้ำดำบุลล่า สิกิริยาวัดเก่าแก่สมัยพระพุทธเจ้า ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พักหรู4-5ดาว
ทริป 3-7 ส.ค.62, 25-29ก.ย.62, 27-31ต.ค.62, 21-25 ธ.ค.62
ท่านละ 29,500บาท