จาริกแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล 4 ตำบล

จาริกแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล 4 ตำบลตามรอยพระบาทองค์พระศาสดา สักการะสังเวชนียสถาน ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลในวัดไทยแห่งดินแดนพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์ อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 29,500 บาทเดินทาง ระหว่าง วันที่ 10-18 มีนาคม 2562สายการบินแอร์เอเชีย/อินดิโก้แอร์ไลน์ (FD122, 6E97)กรุงเทพ – คยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินาราลุมพินี – กบิลพัสดุ์ – สาวัตถี – พาราณสี – สารนาถ – กรุงเทพนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพานลุมพินี สถาณที่ประสูติของเจ้าชาย สิทธัตถะ พุทธคยา สถานที่แห่งการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ สารนาถ “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนากับปัญจวัคคีย์ พาราณสี ล่องแม่น้ำคงคา “แม่น้ำแห่งการชำระบาป” กุสินารา “สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันปรินิพพาน สาวัตถี เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาอยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษานำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตลอดการเดินทาง เพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คลิกดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

พม่า สักการะสามมหาบูชา

พม่า สักการะสามมหาบูชา อินทร์แขวน ชเวดากอง ชเวมอดอ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน เข้าพักโรงแรมหรู กินอยู่สบายเที่ยวแบบ เฟิร์สคลาส อาหารระดับภัตตาคาร เริ่มต้น  12,900 เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 61 สอบถามจองได้ที่ Tel : 094 494 9992 e-mail : shokeintertravel@hotmail.com