ตามรอยพระศาสดา 2557

 


 

แสวงบุญสังเวชสถาน


 

แสวงบุญสังเวชสถาน 6-14 ก.พ.59