ทัวร์พม่า  พัก 5 ดาว โรงแรมเรือ ย่างกุ้ง-หงสาฯ – สิเรียม – อินทร์แขวน

พระธาตุอินทร์แขวน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

พิเศษ!!  ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา พักโรงแรมเรือ 5 ดาว
Vintage Luxury Hotel รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน + หนังสือสวดมนต์