ศรีลังกา ดินแดนเพชรเม็ดงามแห่งมหาสมุทรอินเดีย
ตามรอยพระพุทธศาสนา 3เมืองมรดกโลก อนุราธปุระ โปโลนารุววะ ดัมบูลล่า

ตามรอยพระพุทธศาสนา 3 เมืองมรดกโลก
อนุราธปุระ โปโลนารุววะ ดัมบูลล่า วัดอิสุรุมุณิยะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์รุวันเวลิ เจดีย์เชตวัน เมืองสิริกิริยา พระราชวังลอยฟ้าสัตตมหาปราสาท ถ้ำดัมบูลล่า สวนสมุนไพร วัดบุฟผาราม วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดคงคาราม